eu

W związku z realizacją projektu pn. „Zakup usługi B+R opracowania dokumentacji wdrożeniowej usprawnień procesowych w oprogramowaniu ASTA Power Project”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez FND Spółka Cywilna Iwona Agata Bogucka, Tekin Guvercin zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zakupu usługi B+R polegającej na opracowaniu analizy przedwdrożeniowej oraz opracowania specyfikacji wymagań funkcjonalnych i technicznych oraz opracowanie modelu prototypu modułu plug-inu funkcjonalnego.
Załączniki do pobrania:

Treść zapytania ofertowego z dnia 03.08.2017r.

Formularz ofertowy
Oświadczenie Beneficjenta
Wzór Umowy
POBIERZ

FND Spółka cywilna Iwona Agata Bogucka, Tekin Guvercin informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym z dnia 03.08.2017r. dokonano wyboru oferty złożonej przez:
Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Wydział Zarządzania, Finansów i Informatyki, adres: Al. Kijowska 14, 30-079 Kraków, NIP 677-17-58-169.

FND Spółka cywilna Iwona Agata Bogucka, Tekin Guvercin informuje o realizacji projektu pod nazwą „Zakup usługi B+R opracowania dokumentacji wdrożeniowej usprawnień procesowych w oprogramowani ASTA Power Projekt” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce  Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zakup usługi B+R w zakresie opracowania dokumentacji wdrożeniowej usprawnień procesowych w oprogramowaniu ASTA Power Projekt”.
W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa, która będzie miała na celu ustalenie oczekiwań przedsiębiorstwa w zakresie projektowanego systemu informatycznego oraz identyfikację obszarów firmy wymagających wsparcia systemu. W wyniku tych działań opracowana zostanie specyfikacja wymagań biznesowych zawartych w analizie przedwdrożeniowej a następnie przełożona zostanie na język programisty. Zestawu usprawnień procesowych w oprogramowani ASTA Power Projekt wpływających na zmiany procesowe w obszarze zarządzania projektami budowlanymi.
Realizacja projektu poprzez usprawnienia wprowadzi szereg zmian funkcjonalnych na poszczególnych szczeblach użytkowników systemu w zakresie realizacji procesów komunikacyjnych, realizacyjnych i kontrolnych.

Wartość projektu: 307 500 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 192 475,00 PLN

LogoFND [Converted]